قرمز سبز آبي خاکستري
چون تنگدست شديد به صدقه دادن با خدا سودا كنيد . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت