پارسي نامه
مجله الکترونيکي اعضاي پارسي بلاگ
مطالب اين مجله توسط دبيران منتخب از بين وبلاگ نويسان پارسی بلاگ، برگزيده مي شود

  انتفاضه
افسوس هست ماتم نان ترس جان هنوز/ خوف از فريب و توطئه ي اين و آن هنوز/ افساد مي کنند ستم گستران غرب/ بيداد مي کنند فرومايگان هنوز/ مي خواستيم تا که نباشد دريغ هست/ از ديو يادبود و ز شيطان نشان هنوز/ با فتنه هاي دائم شيطان اکبر است/ نسل بشر به زحمت و آتش به جان هنوز/در ادّعاي نظم نوينش يکي نگر.
  مدلينگ نياز اجتماعي يا جرم فرهنگي
با رونق گرفتن مُد و مُدگرايي که تاريخچه آن در ايران به 85 سال پيش بر مي گردد، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، مفهومي جديدي تحت عنوان « مُداسلامي يا فشن اسلامي» پا به ميدان پوشش و آرايش مردم گذاشت که حاميان اين پديده آن را رشته اي هنري – ترکيبي از هنر و جذابيت - با حضور مدل زنده ايراني، تعريف مي کنند.
  تحليلي از بي بي سي
BBC در تحليلي درباره اين صحبتهاي مقام معظم رهبري گفت که موضع ايشان نرمتر از حد تصور بود و دليل آن را غير قابل پيشبيني بودن رفتار ترامپ و يا جدي گرفتن اخطارهايش از سوي رهبري دانست، در صورتي که اصل چيز ديگرست و دليل آن را غيرقابل پيش بيني بودن رفتار ترامپ و يا جدي گرفتن اخطارهايش از سوي رهبري معرفي کرد.
  ترامپ! از کودک 5 ساله ايراني مي ترسي
شعارهاي امسال هم چون سنوات گذشته نشان گر اراده و عزم ملت ايران در حمايت از انقلاب اسلامي ، آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي و هشدارهايي به سران کشورهاي متخاصم به ويژه آمريکا بود تا گزينه هاي پوشالي خود را به رخ ملت قهرمان ايران نکشند. شعارهايي چون « الله اکبر؛ خامنه اي رهبر»، « نصرمن الله و فتح قريب».
  راهپيمايي 22 بهمن امسال، تشکري متفاوت از ترامپ
بيست و دوم بهمن ماه، روز شکوه و عظمت ملتي است که سي و هشت سال پيش کاخ هاي استبداد چندين هزارساله را با غريو « الله اکبر » به لرزه در آوردند و با رهبري پير و مراد خود "خميني" بت شکن انقلابي را پديد آوردند که بر طليعه آن خورشيد فروزان " اسلام" مي رخشد.
By: ParsiBlog.com ® Team © 2003