قرمز سبز آبي خاکستري
[ و اشعث پسر قيس را كه فرزندش مرده بود چنين تعزيت فرمود : ] اشعث اگر بر پسرت اندوهگينى ، سزاوارى به خاطر پيوندى كه با او دارى ، و اگر شكيبا باشى هر مصيبت را نزد خدا پاداشى است . اشعث اگر شكيبايى پيش گيرى حكم خدا بر تو رفته است و مزد دارى ، و اگر بى تابى كنى تقدير الهى بر تو جارى است و گناهكارى . پسرت تو را شاد مى‏داشت و براى تو بلا بود و آزمايش ، و تو را اندوهگين ساخت و آن پاداش است و آمرزش . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت